Hematoloji Uzmanlık Derneği

3. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ
17-21 EKİM 2012

17 Ekim 2012 Çarşamba
PROF.DR. ATİLLA YALÇIN ANISINA
-Özel Oturum-

16:00-16:30

Açılış Konuşması

Süleyman Dinçer

Giuseppe Saglio, Birol Güvenç

16.30-17.00

AML İçin Mevcut Tedavi Seçenekleri

Alan Burnett

17.00-17.30

Kök Hücre Transplantasyonu ileride nasıl değişecek?

Richard Champlin

17.30-18.00

Genomikin klinik tıp üzerindeki etkisi: Tümör mutasyonsal evrilmesinin tek hücre genomiki yoluyla incelenmesi

Vera Donnenberg

18.00

Açılış Kokteyli

 

18 Ekim 2012 Perşembe

Aşırı Demir Yüklenmesi

Oturum Başkanları :İlhan Tezcan, Yurdanur Kılınç, Nazlı D. Kaya

09.00-9.30

2012'de Chelation Tedavisi

Antonio Piga

9.30-10.00

MDS’de Aşırı Demir Yüklenmesi

Elizer Rachmilewitz

10.00-10.30

Talasemi Hastalarında Transplantasyon

Gülyüz Öztürk

10.30-10.45

Kahve Arası

Miyeloproliferatif Bozukluklar

Oturum Başkanları : Ali Keskin, Hakan Özdoğu

10.45-11.15

Miyoloproliferatif Bozuklukların Kompleks Biyolojisi

Selim Yavuz

11.15-11.45

MPD'lerin Konvansiyonel Tedavisi: SCT Ne Zaman Endike Olabilir?

Selim Yavuz

11.45-12.15

MPD'lerin Moleküler Hedefli Tedavisi

Mustafa Çetiner

12.30-13.30

Öğle Yemeği

Miyelodisplastik Sendromlar

Oturum Başkanları : Ali Ünal, Bülent Eser

13.30-14.00

MDS' nin Biyolojik ve Klinik Heterojenitesi

Guiseppe Saglio

14.00-14.30

MDS'de Güncel Sınıflandırma ve Risk Skorlaması

Mehmet Ali Özcan

14.30-15.00

MDS'de Hipometilasyon ve Hipometilasyon Ajanları

Ayşen Timurağaoğlu

15.00-15.15

Kahve Arası

Akut Lenfoblastik Lösemi

Oturum Başkanları : Atilla Tanyeli, Yuri Chervonobab

15.15-15.45

2012'de Erişkinlerde ALL Tedavisi

Dieter Hoeltzer

15.45-16.15

2012'de Pediatrik ALL Tedavisi

Bülent Antmen

Kronik Miyeloid Lösemi

Oturum Başkanları : Cengiz Beyan, Salih Aksu

16.15-16.45

2012 İtibariyle CML Terapisine Güncel Yaklaşımlar

Naeem Chaudhri

16.45-17.15

CML Hastalarının Yanıtlarının İzlenmesi

Güray Saydam

17.15-17.45

CML'den Diğer Hematolojik Maligniteler İçin Yararlı Neler Öğrendik?

Giuseppe Saglio

 

19 Ekim 2012 Cuma

Kronik Lenfositik Lösemi ve İndolent Lenfomalar

Oturum Başkanları : Şehmuz Ertop, Hasan Kaya

09.00-9.30

CLL Hastalarının Güncel Tanısal Belirlenmesi [stratification]

Costas Stamatopoulos

9.30-10.00

CLL'ye Yönelik Güncel Tedavi Yaklaşımları

Emili Montserrat

10.00-10.30

İndolent Lenfomalara Güncel Yaklaşımlar

Berksoy Şahin

10.30-10.45

Kahve Arası

Yüksek Dereceli Lenfomalar

Oturum Başkanları : Ali Koşar, Osman İlhan

10.45-11.15

Yüksek Dereceli Lenfomaların Tanılanması ve Risk Belirlemesi

Filiz Vural

11.15-12.30

Kemoteraipi, Antikorlar, Kök Hücre Nakli? Yüksek Dereceli Lenfomalar İçin Bütün Bu Yaklaşımları Daha İyi Nasıl Kombine Edebiliriz?

Burhan Ferhanoğlu

12.30-13.00

Hodgkin Lenfoma

Alessandro Levis

13.00-14.00

Öğle Yemeği

Multiple Myeloma

Oturum Başkanları : Rauf Haznedar, Orhan Ayyıldız

14.00-14.30

Genç ve Yaşlı Hastalarda Konvansiyonel MM Tedavisi

İsmet Aydoğdu

14.30-15.00

MM Tedavisinde Proteazom İnhibitörleri Ne Zaman Uygulanmalıdır?

Raphael Fonseca

15.00-15.30

Multiple Myelomda Bortezomib Tedavisinin Optimizasyonu

Michel Delforge

15.30-15.45

Kahve Arası

Kök Hücre Nakli

Oturum Başkanları : Oktay Faradjov, Nikolai Tupitsyn, Vahap Okan

15.45-16.15

Hematopoetik Olmayan Kök Hücrelerin Tedavi Amaçlı Kullanımı

Albert Donnenberg

16.15-16.45

İmmün Sistemi Baskılanmış Hastalarda Mantar Enfeksiyonları: Hangi Önlem? Hangi Tedavi?

Sesin Kocagöz

16.45-17.15

İmmün Sistemi Baskılanmış Hastalarda Bakteriyel ve Viral Enfeksiyonlar: Hangi Önlem? Hangi Tedavi?

Gökhan Metan

 

20 Ekim 2012 Cumartesi

Aferez ve Transfüzyona Pratik Yaklaşımlar

Oturum Başkanları : Ercüment Ovalı, Nilgün Sayınalp

09.00-09.15

Aferez, Transfüzyon, Kök Hücre Toplama ve İşlemede Ülke Tabanlı Deneyimler

Ferda Tekinturhan

09.15-09:30

Kırgızistan’da Transplantasyon

Abdulhalim Rahimjanov

09.30-09.45

Özbekistan’da Bening Hematoloji

Saidcalal Bahramov

09.45-10.00

Düşük Malignite Dereceli Lenfoma Nükslerinde Güncel Tedavi Olanakları

Oktay Faradjov

10.00-10.30

Modern Bir Kan Bankası Nasıl Kurulmalı: Ekipman, Personel ve Yönetim

Türker Çetin

10.30-10.45

Kahve Arası

Transplantasyon

Oturum Başkanları : Süleyman Dinçer, Deniz Sargın

10.45-11.15

SCT'de Ne Zaman RIC Tercih Edilmelidir?

Richard Champlin

11.15-11.45

Haploidentik veya Kordon Kanı Kök Hücreleri, Hangisi ve Ne Zaman?

Hakan Göker

11.45-12.15

2012 İtibariyle Graft-Versus Host Hastalığının Yönetilmesi

Ahmet İfram

12.30-13.30

Öğle Yemeği

Uzmanlık Konuları

Oturum Başkanları : Mustafa Solak, Oktay Faradjov, Bülent Zülfükar

13.30-14.00

Hemofili Hastalarında Tüm Yaş Gruplarında Profilaksinin Faydaları

Jan Blanty

14.00-14.30

PNH’da Hastalık ve Tanı

Özlem Balçık

14.30-15.00

PNH‘ da Güncel Tedavi Yaklaşımları-Vaka

Fuat Oduncu

15.00-15.15

Kahve Arası

Uzmanlık Konuları

Oturum Başkanları : Ahmet Öztürk, Mehmet Turgut

15.15-15.45

AML Yönetiminde Genetik Sınıflandırmanın Önemi

Mustafa Yenerel

15.45-16.15

AML'de En İyi Endikasyon Terapisi

Mehmet Yılmaz

16.15-16.45

Hangi AML Hastalarına Transplantasyon Uygulanmalıdır?

Sevgi Kalayoğlu Beşışık

16.45-17.00

Kahve Arası

Seçilmiş Konular-II

Oturum Başkanları : Bülent Zülfükar, Birol Güvenç

17.00-17.30

Trombotik Mikroanjiopati: Mevcut Bilgi ve Plazma Değişimi ile Birlikte Sonuçları

Joseph Kiss

17.30-18.00

Atipik HÜS

Sibel Kabukçu

18.00-18.30

Akılcı İlaç Kullanımı

Birol Güvenç

 

   koşulsuz katkılarıyla