Hematoloji Uzmanlık Derneği
 
Hemoglobinopatiler
 
Kan Hastalıkları
 
Kemik İliği Transplantasyonu
KMH
Lenfomalar
MDS
Multiple Myelom
PNH

   koşulsuz katkılarıyla