Dernek Hakkında Hematoloji Uzmanlık Derneği

Dernek Hakkında

Hematoloji Uzmanlık Derneğinin misyonu Hematoloji de Uzman olmuş ve bu konuda uzun yıılardır çalışan hekimlerin haklarını korumak amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca  tüm dünyada Türk Hematolojisini tanıtmak ve hertürlü hematolji ile ilgili uygulamaları gerçekleştirilmek  ve geliştirmektir.

Derneğimizin  varlık nedeni, hastalarımıza tedavi maliyeti çok yüksek olan hematolojik hastalıklarında geliştirilen tedavileri  uluslararası standartlarda  ulaştırabilmektir.  Derneğimiz sadece yurtiçinde bulunan hastalara hizmet verdiği gibi yurt dışından gelen hastalara da hizmet vermeyi amaçlamıştır.
       
Derneğimizin Hematoloji alanında uluslararası bir üne ulaşarak, ülkemizi uluslararası sağlık sektöründe başarıyla temsil etmektir.

Hem uluslararası , hem de ulusal alanda   faaliyet gösterirken, üyelerimizin memnuniyeti bizim için esastır.

Derneğimizn amaçlarından bir diğeri ise, hematoloji ile birlikte uluslararası standartlarda hemaferez alanında çalışmalar gerçekleştirmektir.

Dernek olarak üzerinde durduğumuz diğer önemli konu ise Kemik iliği nakil prosedürlerini geliştirmek  ve ulusal doku bilgi bankasını oluşturmaktır. Böylece uygun donör bulunamadığı için nakil yapılamayan hastalarımızın sayısını minimuma indirmektir.

Dernek üyelerimizi uluslararası ve ülkemizdeki çeşitli eğitim programlarına ve kongrelere katılmasını yeni gelişmelerden sürekli haberdar olup, bu yenilikleri  uygulanmasına öncülük etmektir. Ayrıca hizmet içi eğitim programları ile hastalarımıza ve üye hekimlere daha kaliteli hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Deneğimiz Ulusal ve Uluslararası alanda hematoloji , kemik iliği transplantasyonu ve aferez eğitimi verilmekte ve ülkemize personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dernek üyelerimiz, sadece verilen görevleri yerine getiren ve sabah 8.00 akşam 17.00 anlayışına göre değil, yaratıcı yeteneklerini işe katma ve hastalara daha iyi hizmet verme anlayışı ile çalışır. Dernek üyeleri,  hastaları ile birlikte bir aile anlayışı ile çalışır ve empati yapar. Derneğin her üyesi yaratıcı yeteneğini ve çalışma azmini bu derneğe kıskanmadan katar ve her üye beraber çalıştığı insanların işini kolaylaştıracak biçimde faaliyetlerini sürdürür.

Derneğimiz üyeleri ve hastalarımızı mutlu edebilecek ve derneğimizin  rekabet gücünü arttıracak teknolojiyi kullanarak, yeni etkinlik koşullarını yaratmayı ve böylece verimliliği arttırmayı toplumumuza daha yararlı olmak için de ertelenemez amaç olarak kabul etmekteyiz.