Hedeflerimiz Hematoloji Uzmanlık Derneği

Hedeflerimiz

Hematoloji, Hematolojik-Onkoloji, Aferez, Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedaviler dallarında;
  • Bilimsel anlamda çalışmak, bu konuda uzmanlaşmış Hekimlerimizin özlük haklarını korumak ve Sağlık Politikalarını belirlemek
  • Akreditasyon sürecinde merkezlere destek olmak ve danışmanlık vermek
  • Beraber çalıştığımız Endüstri kuruluşlarına ilgili platformlarda destek olmak, ödeyici ve denetleyici kurumlar ile ilişkilerini düzenlemek
  • Halkı bu amaçla oluşturulmuş platformlarda bilgilendirmek, ve bilgi paylaşımını sağlamak.