Hematoloji Uzmanlık Derneği
 •     KML
 •     KLL
 •     LENFOMA
 •     ALL
 •     AML
 •     MM
 •     MDS
 •     TALESEMİ – ORAK HÜCRELİ ANEMİ
 •     HEMOFİLİ
 •     DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ
 •     DEMİR ŞELASTON TADAVİSİ
 •     PNH
 •     LÖSEMİ
 •     DESTEK TEDAVİ
 •     HÜCRESEL TEDAVİ
 •     TERAPÖTİK AFEREZ UYGULAMALARI
 •     KAN BANKACILIĞI

   koşulsuz katkılarıyla