Hematology Specialist Association | Haberler

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ BASIN BİLDİRİSİ


Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası 3.Avrasya Hematoloji Kongresi, Hematoloji Uzmanlık Derneği ve Derneğe fahri üye olmak üzere başvuran Balkan Ülkeleri, Avrasya,Ortadoğu ve Afrika coğrafyasında bulunan üye ülke temsilcilikleri tarafından düzenlenmektedir. Hematoloji Uzmanlık Derneğine fahri üye adayı 18 Ülkede bulunan Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji klinikleri ile Hücre nakil merkezlerinde çalışan hematoloji ve hematolojik onkoloji ve kemik iliği nakli ile uğraşan bilim adamlarından 300 kişinin davet edilerek katılacağı ve yurtiçi katılımcılarımızla birlikte yaklaşık 700 kişiye ulaşılacak olan Uluslararası toplantı 17-21 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya Mardan Palace otelde gerçekleştirilecektir. Amacımız bu toplantı ile Ülkemizin Tanıtımı ve özellikle Ülkemizin Sağlıkta ve Sağlık Turizmi alanında gelişmişliğini tanıtarak Referans Ülke olma özelliğini ön plana çıkarmaktır.

Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu, Körfez ve son zamanlarda ön planda olan Afrika kıtası diye lokalizasyonunu gösterebileceğimiz bu coğrafi alanlara daha keskin hatlarla dünya haritası üzerinde baktığınız takdirde Sağlıkta ve Sağlık Turizminde Referans Ülke Olma hedefimiz kolaylıkla görülebilir. Bu jeopolitik konumu, Ülkemizi, bahis konusu olan bu bölgelerde çıkarları olan ülkeler açısından değerlendirdiğimiz takdirde "vazgeçilmez, kilit ülke " yapmaktadır. Ülkemiz sağlıkta son 20 yılda gerçekleştirdiği bilimsel ve teknik alt yapısında ki sıçrama ile Bölgesel ve hatta küresel güç olması ile sonuçlanmıştır . Ülkesinde verdiği sağlık hizmetin kalitesinin bölgesindeki ülkelere göre mukayeseli üstünlüğü sağlık çalışanlarının toplu bir başarısıdır.

Toplantının Yurtdışı katılımcılarımızla birlikte ülkemiz tanıtımına birebir katkısı olacağı aşikârdır. Bu ve benzer tedaviler için ülkemize bahsi konu olan ülkelerden hasta gelmekte ve başarı ile tedavileri yapılmaktadır.

Sonuç olarak kongremizin sağlık sektörü, sektör çalışanları ve ülkemiz ekonomisine ve tanıtıma katkı sağlayacağına inancımız sonsuzdur.

Prof. Dr. Süleyman DİNÇER,           
Hematoloji Uzmanlık Derneği Başkanı,   
Deik Sağlık Komitesi Yürütme Kurulu Üyesi