Webinar 34 Hematoloji Uzmanlık Derneği

Webinar 34

Kolorektal Kanserde Konuştuklarımız ve Konuşamadıklarımız

26 Mayıs 2021


 

PROGRAM

Kolorektal Kanserde Konuştuklarımız ve Konuşamadıklarımız

Saat Konu
18.00 - 18.20

Seminer:Dr. Berksoy Şahin

Kolorektal Kanser Yönetimin’de Patogenez Önemli mi? Tedaviyi Belirler Mi?

18.20 - 18.40

Tartışma: Erken ve İleri Evre Kolon Kanserlerinde CMS Sınıflamasının Avantajları;

Tartışma:Dr. Cem Mirili
Erken ve İleri Evre Kolon Kanserlerinde CMS Sınıflamasının Avantajları Vardır

Tartışma:Dr. Veysel Haksöyler
Erken ve İleri Evre Kolon Kanserlerinde CMS Sınıflamasının Avantajları Yoktur

18.40 - 19.00

Seminer: Dr. Vehbi Erçolak

Hiç Tedavi veremeyeceğimiz kolon kanseri hastaları var mı?

19.00 - 19.20

Seminer: Dr. Timuçin Çil

Hedeflenmiş Tedaviler (Monoklonal antikorlar / TKI) Adjuvan Tedavide Neden Çalışmıyor? Gelecekte şansları var mı?

19.20 - 19.40

Tartışma: Türkiye Koşullarında Kolon Kanseri Yönetiminde;

Tartışma:Dr. Tolga Köşeci
Anatomik Yaklaşım Önemli ve Önceliklidir?

Tartışma:Dr. Ertuğrul Bayram
Moleküler Yaklaşım Önemli ve Önceliklidir?

19.40 - 20.00

Tartışma: Rektum Kanseri Neoadjuvant Tedavisi’nde Hangi Yaklaşım Daha Uygundur?

Tartışma:Dr. Emel Sezer
Standart Neoadjuvan Eşzamanlı Kemoradyoterapi

Tartışma:Dr. Fundagül Andiç
Kısaltılmış Radyoterapi (Total Neoadjuvant Tedavi)

20:00 Kapanış
Dr. Cem Parsak / Dr. Berksoy Şahin

 

Tarih
26 Mayıs 2021

Saat
18:00-20:00

Canlı Yayın Linki
www.hematoloji-net.org/WEBINAR-34

Moderatörler
Dr. Cem Kaan Parsak
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel cerrahi, Cerrahi onkoloji
Dr. Berksoy Şahin
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim dalı

Konuşmacılar
Dr. Cem Mirili
Özel Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dr. Veysel Haksöyler
Medline Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dr. Timuçin Çil
Adana Şehir Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dr. Tolga Köşeci
Adana Şehir Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dr. Ertuğrul Bayram
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Dr. Vehbi Erçolak
Mersin Üniveristesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Emel Sezer
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Fundagül Andiç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi

Konu
Kolorektal Kanser’de Konuştuklarımız ve Konuşamadıklarımız

Organizasyon
Hematoloji Uzmanlık Derneği