Webinar 21 Hematoloji Uzmanlık Derneği

Webinar 21

Relaps Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Proteazom İnhibitörlerinin Yeri ve Gerçek Hayat Tecrübeleri

2 Aralık 2020


 

PROGRAM

 

Tarih
2 Aralık 2020

Saat
19:00 - 20:00

Canlı Yayın Linki
www.hematoloji-net.org/WEBINAR-21

Moderatör
Prof. Dr. Birol Güvenç 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Mehmet Sönmez
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Dr. Abdullah Karakuş
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Konu
Relaps Refrakter Multipl Miyelom Tedavisinde Proteazom İnhibitörlerinin Yeri ve Gerçek Hayat Tecrübeleri

Organizasyon
Hematoloji Uzmanlık Derneği