Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Yabancı doktor ve hemşiler geliyor - 02-10-2011


Kaynak:Sağlık Aktüel

Bakanla görevi sona eren memurlar gibi birçok yeni düzenlemeyi içeren Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat Yapısını Değiştirecek Kanun Hükmünde Kararname Taslağı’na yabancı doktor ve hemşirelerin Türkiye’de çalışmasını sağlayacak düzenleme de eklendi.

ANKA’nın edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını değiştirecek Kararnameye yabancı doktorların Türkiye’de görev yapmasını sağlayacak yeni bir madde daha eklendi. Bakanlık kaynakları, Kararname’ye bu maddenin eklenmesinde tam gün yasası nedeniyle hastanelerde muayenelerin aksadığı iddialarının etkili olduğunu ifade ederken, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ameliyat olamayan hastaları “İhtiyaç olursa bu hastalarımızı uçak ambulansa koyacağız, Avrupa’ya götürüp orada tedavi ettireceğiz” diyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın şimdi de Avrupalı hekimleri Türkiye’ye getirmeye hazırlandığı konuşuluyor.

-TASLAK YASALAŞIRSA, TÜRKİYE’DE ARTIK SADECE TÜRK HEKİMLERİ ÇALIŞMAYACAK-

Taslakta Türkiye’de sadece Türk hekimlerinin çalışabileceğini düzenleyen 1219 Sayılı Kanunda değişikliğe gidildi. Kanunun birinci maddesinde yer alan Türkiye’de hekimlik yapmak için "Türk olma" şartı kaldırıldı. 4. maddede yapılan düzenleme ile yabancı ülkelerin tıp fakültelerinde öğrenim gören “Türk olmayan” hekimlere de çalışma olanağı getiriliyor. Yürürlükte olan Yasa’da, “Yabancı ülkelerin tıp fakültelerinden mezun ‘Türk hekimlerinin’ Türkiye'de hekimlik yapabilmeleri için Sağlık Bakanlığı'ndan ve Üniversite Tıp Fakültesi Profesörler Kurulundan seçilmiş bir jüri tarafından, kimliklerine bakıldıktan sonra, diplomalarının Türkiye tıp fakültesi ders programının ve öğrenim süresinin aynı veya benzeri bir fakülteden bütün sınav dönemleri geçirilerek alınıp alınmamış olduğu araştırılır… Sınavları başaranların hekimlik yapmalarına usulüne göre izin verilir” maddesinde yer alan “Türk hekimlerinin” ifadesi “hekimlerin” olarak değiştiriliyor. Bakanlık, bu şekilde yabancı doktorların önündeki yasal engeli kaldırıyor.

-HEMŞİRELERİN TÜRK OLMA ŞARTI DA KALDIRILIYOR-

Taslakla ayrıca hemşirelik kanununda yapılan düzenleme ile hemşirelerin Türk olma şartı da kaldırılarak yabancı hemşire çalıştırmanın önü açılıyor. 6238 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 3. Maddesi’nde yer alan, “Türkiye'de hemşirelik mesleğini bu Kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanı kazanmış Türk vatandaşı hemşirelerden başka kimse yapamaz” ifadesi değiştirilerek, “Bu Kanun Hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye’de hemşirelik mesleğini icra edemez” ifadesi getiriliyor. Böylece Türkiye’de yabancı hemşire çalıştırılmasına da izin çıkıyor.

-SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİLİ-

Türkiye’de yabancı doktor ve hemşire çalıştırılmak istenmesine tepki gösteren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ANKA’ya yaptığı açıklamada, “Kanun hükmünde Kararname Taslağına yabancı doktor ve yabancı hemşirelerin Türkiye’de çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin de eklenmesi kabul edilemezdir. Türk sağlık çalışanını gözden çıkarma anlamına gelen bu düzenleme hayata geçmemeli, taslaktan çıkmalıdır” dedi.

Türkiye’nin hekim ve hemşire ihtiyacı olduğunu fakat bunun öz kaynaklardan karşılanması gerektiğini kaydeden Kahveci, “Türkiye’de doktor ve hemşire açığı olduğu doğrudur. Fakat bu açığı kapatmanın tek doğru yolu kendi öz kaynaklarımızı kullanmaktır. ‘Biz de eksik personelin yerine yabancı getirelim, açık kapansında nasıl olursa olsun’ demek doğru bir yaklaşım değildir. Siyasi iktidar 9 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla eksikliklere bugüne kadar çözüm bulmada önemli bir zaman avantajına sahiptiler. Tıp fakültelerinin kontenjanları artırılabilir, hemşirelik bölümleri çoğaltılarak yeterli mezun vermesi sağlanır ve bunlar kamuda istihdam edilebilirdi” şeklinde konuştu.