Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

TUS Soruları artık yayınlanacak! - 08-12-2014


Anayasa Mehkesi çok bir karar verdi. Verdiği bu kararla birlikte ÖSYM Sınav soruları artık yayımlanacak!

Geçtiğimiz yıllarda çıkan ve soruların yalnızca yüzde 10'unun yayımlanacağı kararlaştırılan tasarı durduruldu. Sınav sorularının açıklanmasını yasaklayan madde iptal edildi. AYM'nin bu kararı almasındaki gerekçe ise Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında bırakılmasını öngören kanun hükmü.

Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, Kanun'un ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevapların, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında bırakılmasını öngören kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu.

Torba Yasa ile getirilen, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların, bütün kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alanların, bu kuruluşlara vermek zorunda oldukları kişisel bilgilerle bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri, diğer kuruluşlardan istemesi, toplaması, işlemesi ve paylaşmasını öngören düzenleme de iptal edildi.