Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Üniversite hastanelerinde profesör farkı - 17-11-2014


 - Devlet hastanesinde tedavi veya muayene tamamen bedava mı?

Kısmen doğru. Bildiğimiz gibi sadece özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversitelerinde vatandaştan ilave ücret alınabilmektedir. Devlete ait hastaneler ile devlete ait üniversite hastanelerinde ise yatak ücretleri hariç ilave ücret alınmamaktadır. 1 Ağustos 2013 den itibaren yeni bir uygulama getirilerek “hoca farkı” alınmaya başlandı. Yani vatandaş, üniversite hastanesinde mesai saatleri dışında öğretim üyesi tarafından yani bir profesöre veya doçente tedavi olmak isterse “öğretim üyesi farkı” adı altında ilave ücret ödeyecektir.

- Muayeneme öğretim üyesi girerse ne öderim?

Üniversite hastanelerinde öğretim üyelerinin muayenesinde bir katına kadar ilave ücret ödersiniz. Eğer devletin 3. basamak hastaneleri yani eğitim araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinde hocalara muayene olmak istenirse tıpkı özel hastanelerdeki gibi fark ödemek zorunludur. Ancak burada ödeyeceğimiz fark tedavi muayene bedelinin 1 katını geçemez. Yani 56 lira muayene ücreti varsa sizden de 56 lira fark alabilirler. Bu tutar özel hastane veya vakıf hastanelerinde yüzde 200’e kadar alınabiliyor.

- Profesöre ameliyat olmak istersem kaç lira öderim?

Üniversitelerde veya 3. basamak devlet hastanelerinde, (eğitim araştırma hastaneleri) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için SGK tarafından belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin, poliklinik muayenelerinde (yani ayaktan) bir katını, diğer hizmetlerde (mesela ameliyatlarda) yüzde ellisini geçmemek üzere ilave ücret alabilir.

 

Mesela; SGK tedavi için muayene bedeli olarak 56 lira belirlemişse hastane sizden 56 lira ilave ücret alacaktır. Ancak tedavi sonucunda ameliyatınıza karar verilmişse sizde ameliyata profesörün girmesini istiyorsanız o zaman SGK nın ameliyat için belirlediği ücretin yarısını hoca farkı olarak ödersiniz.Ameliyat için SGK devlet hastanesine 1000 lira ödüyorsa sizden de 500 lira hoca farkı alırlar.

- Ödeyeceğim öğretim üyesi farkı en fazla kaç liradır?

Hastalardan alınabilecek öğretim üyesi farkının çok olmaması için üst sınır getirilmiş olup bir defada sağlık hizmetinin sunulması sırasında geçerli olan asgari ücretin iki katından fazla öğretim üyesi farkı alınamayacaktır. Mesela çok zor ve pahalı bir ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa ve SGK da bu ameliyat için hastaneye 8000 TL ödüyorsa hastanede sizden 4000 TL alamaz. Alacağı en fazla tutar bu gün için 1134x2=2268 TL’dir.

- Peki hiçbir zaman profesörlere, doçentlere bedava tedavi olamaz mıyım?

Olabilirsiniz ancak bu hastaneler arasındaki anlaşma ile ilgili. sağlık bakanlığı ile üniversite arasında sağlık tesislerinin birlikte kullanımına ilişkin protokolü bulunan (afiliye) üniversite hastanesinde profesör ve doçentlere ücretsiz muayene ve ameliyat olabilirsiniz. Ancak sizin bunu bilmeniz mümkün değildir. Önceden veya o hastaneye gittiğinizde sorup öğrenebilirsiniz.