Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Bilimsel çalışmalara ne kadar performans puanı veriliyor? - 08-09-2014


ağlık Bakanlığıtarafından 5 Temmuz 2014 tarihinde çıkarılan Türkiye Kamu HastaneleriKurumuna Bağli Sağlik Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapilmasina Dair Yönetmelik’e gore bilimsel yayınlara şu puanlar veriliyor:

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE PUANLARI*

1

SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede

Birinci isim

2500 puan

İkinci isim

2000 puan

Üçüncü isim ve sonraki

1500 puan

2

SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için

1000 puan

3

SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede

Birinci isim

1500 puan

İkinci isim

1000 puan

Üçüncü isim ve sonraki

750 puan

4

SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için

500 puan

5

Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede

Birinci isim

500 puan

İkinci isim

400 puan

Üçüncü isim ve sonraki

300 puan

6

Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için

250 puan

7

Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerde

Birinci isim

500 puan

İkinci isim

300 puan

Üçüncü isim ve sonraki

150 puan

8

Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerde

Birinci isim

300 puan

İkinci isim

150 puan

Üçüncü isim ve sonraki

100 puan

9

Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerde

Birinci isim

250 puan

İkinci isim

150 puan

Üçüncü isim ve sonraki

75 puan

10

Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerde

Birinci isim

150 puan

İkinci isim

75 puan

Üçüncü isim ve sonraki

50 puan

11**

Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de SCI veya SCI Expanded tarafından taranması kaydıyla, atıf yapan her bir yayın için atıf alan yayına 250 puan

Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de Türk Tıp dizini, ulusal veya uluslararası indeksler tarafından taranması kaydıyla atıfta bulunan her bir yayın için atıf alan yayına 50 puan

 

* İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında bilimsel çalışma puanları toplamı 10.000 puanı geçemez.

** İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında atıf puanı toplamı 5000 puanı geçemez.

kaynak: www.medimagazin.com.tr