Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Performans sistemi baştan aşağı değişiyor! - 02-06-2014


kaynak: www.medimagazin.com.tr

2004 yılında uygulanmaya başlayan Performans Sistemi, Sağlıkta Dönüşüm Programının önemli bir ayağını oluşturuyor. Uygulamaya geçtikten sonra bir çok kez güncellenen Performans Sisteminde Sağlık Bakanlığı yeni bir çalışma içerisine girdi. Uzun süreden beri devam eden ve artık Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK)Başkanlığı çatısı altında yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.


Başta aynı branştaki hekimlerin aynı puanı toplamasına rağmen farklı hastanelerde farklı ücret alması gibi bazı eksikliklerin giderilmeye çalışılmasına yönelik olarak yapılacak düzenlemelerde emek, risk ve süre gibi faktörlerin de puanlamada esas olması amaçlanacak.

Yapılacak çalışmada özellikle branşlar arasındaki ek ödeme dağılımındaki farkın giderilmesi hedefleniyor.  Hekimin toplam eline geçen ücrette ek ödeme oranının fazla olması ise bir başka sıkıntı noktasını oluşturuyor. Bunun giderilmesine yönelik olarak da Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Hekimlerin dayanışma yerine rekabet halinde çalışması ise düzenlemeyi yapacakları düşündüren bir başka sorun. Bir diğer sorun noktası ise farklı branşta hekimlerin yapmış oldukları işlem puanlarının ek ödeme hesaplamalarında aynı havuz içinde değerlendirilmesi.

Yapılacak yeni değişikliklerle birlikte sabit ek ödemenin yükseltilmesi ve performansa yönelik ek ödemenin toplam içindeki miktarının azaltılması hedefleniyor. Tüm branşların aynı havuz içinde değil branş bazlı ek ödeme sistemi getirilmesi ise önemli bir değişiklik olarak görülüyor. Branş bazlı ödemeyle hekimler arasındaki adaletsizliğin giderilmesinin sağlanacağı öngörülen çalışmada, benzer hastanelerde görev yapan ve aynı bireysel performans üretebilme kapasitesine sahip uzman hekimlerin performansının, aynı hastane grubu içerisinde kendi branş hekimleri ile kıyaslanarak değerlendirilmesi amaçlanacak. Branş bazlı değerlendirme sisteminde aynı hastane grubu içerisinde bulunan ve farklı hastanelerde çalışan bir branş hekimine aynı performans puanına karşılık aynı ek ödemenin verilmesi sağlanacak.

Branş risk katsayısının da her branş için ayrı ayrı belirleneceği çalışmada, bir branşa ait girişimsel işlem puanlarının, emek, risk, süre gibi faktörler göz önünde bulundurularak branşın kendi uzmanlarınca belirlenmesi sağlanacak.

Branş risk katsayısı belirlenirken uzmanlık eğitim sürelerinin de göz önüne alınacağı planlanırken, branşlar arası ek ödeme farkının, mevcut durumda yüzde 35’lere yaklaşırken yeni durumda bu farkın minimuma indirilmesi hedefleniyor.

TKHK Ek Ödeme Daire Başkanlığı tarafından  4-5 ay sonra hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmada yetkililer temel olarak adaletin sağlanması hedefini gözettiğini vurguluyor.