Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Tıpta Uzmanlık müfredatını belirleyecek akademisyenler aranıyor - 19-12-2013


Pazartesi, 16 Aralık 2013

TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) 96 uzmanlık dalına ait komisyon çalışmalarını Ocak 2010 yılında Antalya’da yapılan bir çalıştay ile başlamıştı.

Amaç, uzmanlık eğitimi müfredatlarının ve standartların geliştirilmesi; hedef ise, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamakt.

Bu doğrultuda uzmanlık öğrencilerinin eğitimini şekillendirecek çekirdek müfredatlar ve eğitim kurumlarının standartları belirlenecek.

TUKMOS Komisyonlarının I ve II nci dönem çalışmaları sonucunda taslak müfredatlar hazırlandı.

III. dönem TUKMOS Komisyonları taslakların resmileşmesi ve geliştirilmesi sürecinde görev alacaklar için Bakanlık bir duyuru yayınladı.

TUKMOS Komisyonlarında görev almak için gönüllü olan eğiticiler aşağıdaki link üzerinden üye olmak istedikleri Komisyonu Bakanlığa bildirebilir.

KOMİSYON ÜYELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bakanlık eğiticilerden şunları istedi:

Gönüllü olurken müfredat ve standart geliştirme süreci açısından ilgili, deneyimli olmak ve çalışmalara zaman ayırabilecek olmak göz önünde bulundurulmalıdır.

13 Ocak 2013 tarihine kadar gönüllüler tespit edildikten sonra komisyon üyeleri TUK tarafından belirlenerek kesinleşecektir.