Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Meclis Araştırma Komisyonu Üyeleri - 23-06-2012


23 Haziran 2012 CUMARTESİ

               Resmî Gazete

Sayı : 28332

TBMM KARARI

SAĞLIK  ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ

ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

AMACIYLA  KURULAN  MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA

ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1018 Karar Tarihi: 19/6/2012

Sağlık  çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca  kurulan  (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel  Kurulun  19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde yapılan secimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üyelikleri için aynı tarihteki Komisyon toplantısında yapılan  seçimde , aşağıda adları ve  seçim çevreleri  y azılı  milletvekilleri  seçilmişlerdir.

Başkan

Necdet ÜNÜVAR

Adana

AK Parti

Başkanvekili

Mustafa BALOĞLU

Konya

AK Parti

Sözcü

İsmail TAMER

Kayseri

AK Parti

Katip

İlknur İNCEÖZ

Aksaray

AK Parti

Üye

Muhammed Murtaza YETİŞ

Adıyaman

AK Parti

Üye

Mehmet Kerim YILDIZ

Ağrı

AK Parti

Üye

Semiha ÖYÜŞ

Aydın

AK Parti

Üye

İdris BALUKEN

Bingöl

BDP

Üye

Kemalettin AYDIN

Gümüşhane

AK Parti

Üye

Mehmet Hilal KAPLAN

Kocaeli

CHP

Üye

Muzaffer YURTTAŞ

Manisa

AK Parti

Üye

Aytuğ ATICI

Mersin

CHP

Üye

Ali ÖZ

Mersin

MHP

Üye

Nurettin DEMİR

Muğla

CHP

Üye

Cemalettin ŞİMŞEK

Samsun

MHP

Üye

Mahmut KAÇAR

Şanlıurfa

AK Parti

Üye

Candan YÜCEER

Tekirdağ

CHP