Güncel Haberler Hematoloji Uzmanlık Derneği

Kürtajda 10 haftalık süre uygundur - 14-06-2012


Kaynak: Taraf

AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye Etik Değerler Vakfı Kurucu üyesi Domaç Taraf'a konuştu: 10 hafta dünya ortalamasına uygun. Sekiz haftanın altına inmesi sorun yaratabilir.

Kürtaj yasağı sorun yaratır

AKP'li Mehmet Domaç, kürtaj konusunda kişilere baskı yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "On hafta, dünya ortalamasına yakın. Yasak sorun yaratır" dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, kürtajın bir doğum kontrol yöntemi olarak görülmesinin yanlış olduğunu, ancak buna kişilerin kendilerinin karar verebilmesi gerektiğini belirterek, "Yasağın doğuracağı olumsuzlukları uzun uzun anlatmaya gerek yok, sağlık sorunları getirir" dedi. AKP'nin kurucularından Fatma Bostan Ünsal ve Sivas Milletvekili Nursuna Memecan'ın kürtajla ilgili düzenlemenin değiştirilmesine karşı çıkmasının ardından, uzun yıllar Türk Eczacılar Birliği Genel Başkanlığı görevi yapan aynı zamanda Türkiye Etik Değerler Vakfı Kurucu Üyesi olan AKP'li Mehmet Domaç da zaman sınırının 8 haftanın altına düşürülmemesi gerektiğini belirtti. Taraf 'ın sorularını yanıtlayan Domaç, Dünya Sağlık Örgütü'nün kürtajın bir doğum kontrol yöntemi olmadığı yönündeki açıklamalarını hatırlatıp gebeliğin önlenmesi için farklı yöntemler olduğunu kaydetti. Domaç, kürtajın sınırlandırılmasına ilişkin olarak, "Bir değişikliğe gidilecekse, burada 4-6 hafta tartışmaları var, bu, uygun değil. 8 haftadan aşağıya düşünce, fetüsün oluşup oluşmadığını bilemeyiz, burada sorunlar oluşabilir" diye konuştu.

Dünyada yasak kalkıyor
Canlı hayatının sona erdirilmemesini isteyenlerle, kişisel hak ve hürriyetler açısından bakanlar arasında 100 yıldır süren bir tartışma olduğunu, bu tartışmada iki tarafın birbirine üstün gelmesinin mümkün görünmediğini ifade eden Domaç şunları söyledi: "Dünyada belli ülkeler, bu tartışmalar sonucunda bir noktaya vardılar. Bu da, 8 haftadan başlayıp 14 haftaya kadar çıkan bir kürtaj sürecidir. Zorunluluk halinde, cenin henüz herhangi bir fonksiyon kazanmamışken kürtajın serbest olabileceği konusunda fikir birliği vardır, denebilir. Türkiye de, 10 haftayla dünya ortalamasına yakındır. Bu süre belki 1-2 hafta kısaltılabilir. Bu, çok büyük bir sorun ortaya çıkarmaz. Ancak daha fazla kısaltılması mümkün değildir."
Dünyada kürtaj yasağına karşı çıkanların lehine düzenlemeler yapıldığını belirten Domaç, "Sınır, kişisel hak ve özgürlükler açısından bakanlar lehine genişliyor. Çünkü biliyorsunuz, kürtaj daha önce çok sayıda ülkede yasaktı, çok sayıda ABD eyaletinde yasaktı. Ama bugün Avrupa'da iki ülkede yasak var; bir Malta bir İrlanda" diye konuştu.

Yasaklasan da fark etmez
Kürtajın, kadınların zorunluluk halinde aldıkları oldukça güç bir karar olduğunu vurgulayan Domaç, "Zorunluluk durumu ortaya çıkıyorsa o zaman bunun değerlendirilmesi gerekir. İnsanlara, bu konuda kendi hakları konusunda, baskı yapmamak lazım. Kişiler zorunluluk görüyorlarsa, ilerde kendileri için fazla sıkıntı, sorun yaratacaksa, bu kararı kendi özgür iradeleriyle veriyorlarsa, bu kararı vermeliler" dedi. Kürtajın yasaklandığı ülkelerle belirli sürelerle serbest olduğu ülkeler arasından kürtaj oranları açısından belirgin bir fark olmadığını belirten Mehmet Domaç, "yasak halinde başvurulacak yasadışı yolların kadın ölümlerini artıracağı" şeklindeki değerlendirmelere ilişkin de, "Bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Her olayda, her olguda yasaklama kötüye kullanımı getirir. Kürtajda kötüye kullanım, sağlık sorunları ortaya çıkarır" ifadelerini kullandı.